JSart

Welkom

Talent komt tot zijn recht wanneer het steunt op innerlijke gedrevenheid, ijver en discipline.          
Kenmerkend voor het kunstenaarschap van José Smits is bovendien dat het zich door de jaren heen ontplooide dankzij de vele leermeesters die haar lieten delen in hun kennis en vaardigheden.

De schier onuitputtelijke ideeënrijkdom van waaruit José haar werken vormgeeft bewijst dat zij beschikt over een intuïtieve interactie met het materiaal waarmee op dat moment gewerkt wordt.

Deze spontane wisselwerking tussen de kunstenaar en haar kunstwerk levert zo steeds opnieuw een oorspronkelijk beeld op. Of het daarbij om glaskunst, schilderkunst of beeldende kunst gaat: altijd komt haar authenticiteit moeiteloos naar voren.

De bezieling die aan elke creatie ten grondslag ligt nodigt dan ook telkens uit tot overgave – van de maakster zowel als van de beschouwer.